Hiệu quả Đề án về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thứ 5, 15.10.2020 | 08:34:35

Đề án số 05 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016 - 2020 đã phát huy hiệu quả trong công tác cán bộ, làm cơ sở quan trọng để triển khai các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bá Phước - Anh Phương

Tin cùng chuyên mục