Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ 2, 28.09.2020 | 09:48:47

Ngay sau khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cùng với các văn bản để lãnh đạo,chỉ đạo triển khai, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 21 năm 2013 về việc tiếp tục dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Thanh Sơn - Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục