Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh: Góp ý dự thảo cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ giải phóng mặt bằng

Thứ 6, 25.09.2020 | 21:06:13

Trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, có đề cập tới việc "tích cực tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn lực, nhất là đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng là giải pháp chủ yếu, trọng tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI" đã nhận được ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các nhà đầu tư.

Bá Phước - Anh Phương

Tin cùng chuyên mục