Hưng Yên: Đột phá trong chuyển đổi cây trồng

Thứ 5, 24.09.2020 | 09:53:53

Trong 10 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã tập trung dồn thửa đổi ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đã mang lại hiệu quả. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay việc chuyển đổi đã nâng giá trị canh tác trung bình toàn tỉnh lên 210 triệu đồng/ hécta/năm.

Thanh Sơn - Hoàng Dũng

Tin cùng chuyên mục