Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX sẽ diễn ra từ 24 đến 26/10/2020

Thứ 5, 24.09.2020 | 09:46:27

Nhờ triển khai sâu rộng, kịp thời theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/10/2020.

Đức Sỹ - Minh Đức

Tin cùng chuyên mục