Hưng Yên có 24 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ

Thứ 3, 15.09.2020 | 08:28:35

Tỉnh Hưng Yên hiện có 24 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần khẳng định chất lượng, nâng cao giá trị trên thị trường.

Thu Thủy – Lê Đức

Tin cùng chuyên mục