Hưng Yên có 18 doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Thứ 7, 12.09.2020 | 18:22:27

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngành chức năng trong tỉnh đã phối hợp rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn và ngừng thực hiện hợp đồng lao động để xác nhận và đề nghị hỗ trợ .

Thu Hòa- Anh Phương 

Tin cùng chuyên mục

 • Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát trống quân

  Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát trống quân

   18 giờ trước

 • Cuộc thi “tìm kiếm tài năng nhí”

  Cuộc thi “tìm kiếm tài năng nhí”

   18 giờ trước

 • Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

  Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

   19 giờ trước

 • Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

  Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

   19 giờ trước

 • Đa Lộc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang

  Đa Lộc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang

   19 giờ trước