Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

Thứ 6, 11.09.2020 | 21:01:20

Những mục tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 được nhiều cán bộ Đảng viên và nhân dân quan tâm và đóng góp… Trong đó vấn đề nâng cao chất lượng sử dụng nước sạch và phát triển hiệu quả kinh tế vùng bãi là 1 ví dụ…

Thanh Sơn – Đồng Hoàng 

Tin cùng chuyên mục

 • Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát trống quân

  Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát trống quân

   20 giờ trước

 • Cuộc thi “tìm kiếm tài năng nhí”

  Cuộc thi “tìm kiếm tài năng nhí”

   20 giờ trước

 • Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

  Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

   20 giờ trước

 • Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

  Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

   21 giờ trước

 • Đa Lộc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang

  Đa Lộc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang

   21 giờ trước