Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh: Dự thảo mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 5, 10.09.2020 | 09:18:02

Để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đài PT&TH Hưng Yên xin đăng tải toàn văn mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020 - 2025.

Báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025  về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020 - 2025:


HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát trống quân

  Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát trống quân

   18 giờ trước

 • Cuộc thi “tìm kiếm tài năng nhí”

  Cuộc thi “tìm kiếm tài năng nhí”

   18 giờ trước

 • Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

  Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

   18 giờ trước

 • Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

  Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

   18 giờ trước

 • Đa Lộc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang

  Đa Lộc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang

   18 giờ trước