Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh: Dự thảo mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 5, 10.09.2020 | 09:18:02

Để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đài PT&TH Hưng Yên xin đăng tải toàn văn mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020 - 2025.

Báo cáo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025  về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020 - 2025:


HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • An sinh xã hội - Nền tảng cho Hưng Yên tăng trưởng toàn diện và bền vững

  An sinh xã hội - Nền tảng cho Hưng Yên tăng trưởng toàn diện và bền vững

   15 giờ trước

 • Những phụ nữ tiêu biểu trong công tác hội

  Những phụ nữ tiêu biểu trong công tác hội

   15 giờ trước

 • Ngành giáo dục Hưng Yên giai đoạn 2015 – 2020: Đổi mới và phát triển

  Ngành giáo dục Hưng Yên giai đoạn 2015 – 2020: Đổi mới và phát triển

   15 giờ trước

 • Niềm vui trên những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Niềm vui trên những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

   15 giờ trước

 • Khai mạc kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

  Khai mạc kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

   1 ngày trước