Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh: Mục tiêu tổng quát kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025

Chủ nhật, 06.09.2020 | 20:13:10

Để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đài PT&TH Hưng Yên xin giới thiệu những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Thanh Sơn - Tuấn Anh

Tin cùng chuyên mục