Cán bộ, đảng viên đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chủ nhật, 06.09.2020 | 20:08:15

Hiện nay đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh rất quan tâm và đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Thu Trang - Đồng Hoàng 

Tin cùng chuyên mục