Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiều đổi mới, nhân dân đồng thuận

Thứ 6, 04.09.2020 | 08:32:13

Kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở ở tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho thấy đây là kỳ đại hội có nhiều điểm mới, nhiều quy định lần đầu tiên được đưa vào quy chế thực hiện và chặt chẽ trong từng khâu, từng bước, đặc biệt là công tác nhân sự. Không khí dân chủ thể hiện rõ ở từng đại hội, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tin tưởng các đại biểu được bầu, phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể cùng ban chấp hành khóa mới đưa phong trào các địa phương đi lên.

Đức Sỹ - Minh Đức 

Tin cùng chuyên mục