Thành tựu nhiệm kỳ 5 năm của Đảng bộ huyện Tiên Lữ

Thứ 6, 14.08.2020 | 08:57:44

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Thu Thủy – Phan Phiên 

Tin cùng chuyên mục

 • Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát trống quân

  Hưng Yên nỗ lực gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát trống quân

   12 giờ trước

 • Cuộc thi “tìm kiếm tài năng nhí”

  Cuộc thi “tìm kiếm tài năng nhí”

   12 giờ trước

 • Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

  Hưng Yên nhiều sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới

   12 giờ trước

 • Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

  Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đưa Nghị quyết vào cuộc sống

   12 giờ trước

 • Đa Lộc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang

  Đa Lộc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang

   13 giờ trước