Hưng Yên: Năm học 2017 - 2018, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8

Thứ 2, 24.07.2017 | 09:47:01

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1962 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên: Năm học 2017 - 2018, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8/2017, muộn nhất là ngày 14/8/2017. Tất cả các cấp học khai giảng vào ngày 5/9/2017, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

Kế hoạch thời gian năm học phải bảo đảm số tuần thực học. Đối với cấp mầm non và tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học, học kỳ I bắt đầu từ ngày 28/8/2017, kết thúc trước ngày 6/1/2018, học kỳ II bắt đầu từ ngày 8/1/2018, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2018. 

Cấp THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học, học kỳ I bắt đầu từ ngày 21/8/2017, kết thúc trước ngày 6/1/2018, học kỳ II bắt đầu từ ngày 8/1/2018, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2018. Giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học, học kỳ I bắt đầu từ ngày 4/9/2017, kết thúc trước ngày 6/1/2018, học kỳ II bắt đầu từ ngày 8/1/2018, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2018. 

  Hungyentv

Tin cùng chuyên mục