Thành tựu nhiệm kỳ 5 năm của Đảng bộ huyện Tiên Lữ

Thứ 6, 14.08.2020 | 08:57:44

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Thu Thủy – Phan Phiên 

Tin cùng chuyên mục