Thượng úy công an nhặt được của rơi, trả người bị mất

Thứ 7, 03.10.2020 | 09:06:06

Với phẩm chất tốt đẹp của người công an nhân dân, Thượng úy Ngô Duy Luật, cán bộ đội an ninh – Công an thành phố Hưng Yên đã có hành động đẹp, trao trả chiếc ví nhặt được trong quá trình làm nhiệm vụ cho người bị đánh rơi

Thu Trang - Công Hiếu

Tin cùng chuyên mục

 • Bà Vũ Thị Thắm - Chi hội trưởng phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

  Bà Vũ Thị Thắm - Chi hội trưởng phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

   2 tháng trước

 • Em Trần Lê Ngọc Anh – Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

  Em Trần Lê Ngọc Anh – Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

   3 tháng trước

 • Người chiến sĩ công an của những chuyên án đặc biệt

  Người chiến sĩ công an của những chuyên án đặc biệt

   3 tháng trước

 • Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh với phong trào

  Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh với phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ"

   3 tháng trước

 • Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bắc Khu - Điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

  Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bắc Khu - Điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

   3 tháng trước