Người đóng góp hàng trăm ngày công giám sát xây dựng NTM

Thứ 5, 09.07.2020 | 10:15:00

Mặc dù ở tuổi 70 nhưng ông Lê Văn Ngâm, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu vẫn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, ông đã đóng góp 500 ngày công vào việc giám sát các công trình cộng đồng tại địa phương.

Hoàng Vui - Huy Hoàng 

Tin cùng chuyên mục

 • Bà Vũ Thị Thắm - Chi hội trưởng phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

  Bà Vũ Thị Thắm - Chi hội trưởng phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

   6 ngày trước

 • Em Trần Lê Ngọc Anh – Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

  Em Trần Lê Ngọc Anh – Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

   18 ngày trước

 • Người chiến sĩ công an của những chuyên án đặc biệt

  Người chiến sĩ công an của những chuyên án đặc biệt

   20 ngày trước

 • Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh với phong trào

  Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh với phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ"

   20 ngày trước

 • Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bắc Khu - Điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

  Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bắc Khu - Điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

   23 ngày trước