Tại sao phải tuân thủ Nghị định 117/2020- NĐ - CP về đeo khẩu trang nơi công cộng

Thứ 7, 14.11.2020 | 12:39:21

Không đeo khẩu trang nơi quy định: Bị phạt từ 1-3 triệu đồng, đó là một trong những quy định mới nổi bật của Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (gọi tắt là Nghị định 117), có hiệu lực từ ngày 15-11

Thanh Vân