Hưng Yên công nhận 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 1 năm 2020

Thứ 7, 14.11.2020 | 08:29:50

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng sức, đồng lòng, chung tay góp sức của mọi tầng lớp nhân dân tại các địa phương trong xây dựng NTM nâng cao. Vừa qua, tỉnh ta có 13 xã được UBND tỉnh công nhận về đích nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020

Bích Phương - Hoàng Giang