Thôn Tân Trung xã Phú Cường, TP Hưng Yên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Thứ 2, 09.11.2020 | 08:31:06

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất VN, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội quốc phòng toàn dân, sáng 8/11/2020, thôn Tân Trung xã Phú Cường, TP Hưng Yên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Bá Phước - Phan Phiên