Hưng Yên có 9 Bệnh viện tư nhân và phòng khám được cấp pháp khám và điều trị bằng thẻ BHYT

Thứ 4, 14.10.2020 | 10:06:51

Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 bệnh viện tư nhân và 6 phòng khám được ngành y tế cấp phép khám và điều trị thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế.

Bá Phước