Yên Mỹ: Hiệu quả từ việc tăng cường đưa công an chính quy về xã

Chủ nhật, 06.09.2020 | 20:26:27

Thực hiện đề án của Bộ Công an về việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an các xã, thị trấn. Sau hơn 1 năm triển khai, lực lượng Công an chính quy huyện Yên Mỹ đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm bảo vệ sự bình yên trên địa bàn vùng nông thôn.

Đặng Kiên – Hoàng Dũng