Hưng Yên được cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2

Thứ 6, 04.09.2020 | 10:05:27

Sáng 4/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên nhận quyết định của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2

Căn cứ vào biên bản đánh giá năng lực xét nghiệm xác định virus SARS-CoV-2 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên ngày 25/8 và báo cáo thẩm xét hành động khắc phục ngày 31/ 8/2020 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương quyết định cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virut SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên và chịu sự giám sát hàng năm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Quyết định này có hiệu thi hành và có giá trị 3 năm kể từ ngày ký.

Thanh Vân – Lưu Hiền