TX Mỹ Hào nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 3, 11.08.2020 | 08:10:25

Trước thông tin ca bệnh BN 785 làm việc trong Khu Công nghiệp Thăng Long II dương tính với Covid - 19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Mỹ Hào đã triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thanh Hải – Tuấn Kiệt – Việt Chiểu