Hưng Yên: Điều động, bổ nhiệm cán bộ khu ĐH Phố Hiến, Ban quản lý các KCN và huyện Kim Động

Thứ 6, 24.07.2020 | 15:01:20

Trong 2 ngày 22 và 23/7, ông Nguyễn Văn Phóng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định của UBND tỉnh cho Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Phó Trưởng ban quản lý Khu đại học Phố Hiến; Chủ tịch và PCT UBND huyện Kim Động.

Nhóm PV