Lịch phát sóng

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Thông tin sức khỏe
05:45 Hộp thư truyền hình
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
07:00 Phim truyện: Cầu vồng hoàng kim, tập 18, 19
08:30 Cùng bàn luận: Phòng chống ma túy - Cuộc chiến còn cam go
09:00 Phim tài liệu: HAIAN - Bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ, tập 1
09:45 Góc cuộc sống: Người sưu tập trang phục đồng bằng Bắc Bộ
10:00 Dân ca: Đờn ca tài tử, PII
10:30 Tạp chí văn hóa
10:50 Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Tử thần ngọt ngào, tập 23
12:45 Thế giới động vật: Những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh - Châu Á, PI
13:05 Hộp thư truyền hình
13:15 Ca nhạc: Nhịp phố
13:30 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Mê Kông ký sự, tập 88
13:50 Giai điệu trẻ: Nhịp đập thành phố trẻ
14:20 Phim tài liệu: HAIAN - Bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ, tập 2
Góc cuộc sống: Người sưu tập trang phục đồng bằng Bắc Bộ
16:30 Dân ca: Miền nhớ
17:05 Chương trình thiếu nhi: Đôi bạn
17:30 Phim truyện: Chuyện của Ren, tập 12
18:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:25 Phim truyện: Sống để yêu, tập 31
21:10 Khách mời văn nghệ sĩ: NSND Xuân Hoạch
22:05 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20Phim tài liệu: HAIAN - Bất ngờ lớn nhất đầu thế kỷ, tập 2
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Tạp chí sức khỏe và đời sống
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện: Cầu vồng hoàng kim, tập 20, 21
08:30 Ca nhạc:
09:00 Khách mời văn nghệ sĩ: NSND Xuân Hoạch
10:00 Dân ca: Anh hai quan họ
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Tử thần ngọt ngào, tập 24
12:45 Thế giới động vật: Những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh - Châu Á TBD, PII
13:00 Phổ biến pháp luật
13:10 Ca nhạc: Tình ta biển bạc đồng xanh
13:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Mê Kông ký sự, tâp 89
13:45 Phim tài liệu: Mẹ ơi, con đã về, tập 1
14:10 Góc cuộc sống: Những mảnh ghép kỳ diệu
14:25 Dân ca: Anh hai quan họ
15:00 Sân khấu: Nỗi đau ngày ấy
16:40 Ca nhạc: Chuyện tình Kinh Bắc
17:05 Chương trình ếch xanh kể chuyện
17:15 Chương trình thiếu nhi: Đôi cánh
17:30 Phim truyện: Chuyện của Ren, tập 13
18:30 Dân ca: Ngân vang làn điệu chèo truyền thống
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:25 Phim truyện: Sống để yêu, tập 32, 33
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Mẹ ơi, con đã về, tập 2
23:00 Thời sự Hưng Yên
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Tạp chí sức khỏe và đời sống
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện: Cầu vồng hoàng kim, tập 22, 23
08:30 Ca nhạc
09:00 Phim tài liệu: Phận người không quốc tịch
09:20 Du lịch quan màn ảnh nhỏ: Mê Kông ký sự, tập 89
9:40 Góc cuộc sống: Những mảnh ghép kỳ diệu
10:00 Dân ca: Anh hai quan họ
10:30 Tạp chí sức khỏe
11:50 Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Tử thần ngọt ngào, Tập 25
12:45 Thế giới động vật: Những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh - Châu Á TBD, PIII
13:10 Hộp thư truyền hình
13:25 Ca nhạc: Nha Trang nỗi nhớ
13:40 Du lịch quan màn ảnh nhỏ: Mê Kông ký sự, tập 90
13:55 Góc cuộc sống: Nửa đời nuôi cá Hồ Gươm
14:10 Phim tài liệu: Sắt son một niềm tin
15:00 Sân khấu: Nghêu Sò Ốc Hến
16:35 Di sản văn hóa: Tiên Sơn cổ tự
17:05 Chương trình thiếu nhi: Dưới một mái nhà
17:30 Phim truyện: Chuyện của Ren, tập 14
18:30 Tạp chí văn hóa
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:25 Cải cách hành chính
20:30 Phim truyện: Sống để yêu, tập 34, 35
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Khắp nơi ca hát: Tiếng hát từ Tân Dân
23:00 Thời sự Hưng Yên
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Tạp chí văn hóa
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện: Cầu vồng hoàng kim, tập 24, 25
8:30 Ca nhạc
09:00 Phim tài liệu: Vượt hạn
09:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Mê Kông ký sự, tập 90
10:00 Dân ca: Còn duyên
10:30 Tạp chí văn hóa
10:50 Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Tử thần ngọt ngào, tập 26
12:40 Thế giới động vật: Những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh - Châu Phi, PI
13:05 Phổ biến pháp luật
13:10 Ca nhạc: Sao mai đất mỏ
13:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Mê Kông ký sự, tập 91
13:45 Giai điệu trẻ: Hãy nói với anh
14:15 Phim tài liệu: Câu chuyện sau chiếc bình hoa
15:00 Sân khấu: Trương Ngáo
16:50 Góc cuộc sống: Ông lang già với mối duyên Truyện Kiều
17:05 Chương trình thiếu nhi: Ếch chia trăng
17:30 Phim truyện: Chuyện của Ren, tập 15
18:30 Dân ca: Bác Hồ gương Người sáng mãi
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:15 Thông tin sức khỏe
20:20 An ninh Hưng Yên
20:30 Phim truyện: Ngoại tình, tập 1, 2
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Vượt hạn
23:00 Thời sự Hưng Yên