Lịch phát sóng

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Móc ruột sông Đà
6:00 Thời sự Hưng Yên
06:25 Thông tin sức khỏe
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
07:00 Phim truyện: Thử thách cuộc sống - Tập 25, 26
09:00 Phim tài liệu: Những đứa con của cuộc chiến - Tập 1
09:25 Góc cuộc sống: Người chế tác nhạc cụ truyền thống
10:00 Dân ca: Khúc hát trống quân - Tình sâu nghĩa nặng
10:30 Tạp chí văn hóa
10:50 Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng - Tập 2
12:45 Thế giới động vật: Madagascar thế giới bị lãng quên - Phần 1
13:10 Hộp thư truyền hình
13:20 Ca nhạc: Tiếng hát Lê Dung - Quang Thọ
13:35 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa- Phần 16
13:55 Giai điệu trẻ: Nhịp đập thành phố trẻ
14:25 Tạp chí văn hóa
14:45 Góc cuộc sống: Nghệ thuật viết thư pháp trên gốm
15:00 Sân khấu: Đề Thám
17:15 Chương trình thiếu nhi: Đến bao giờ mới hết đen
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần - Tập 10
18:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:15 Thông tin sức khỏe
20:20 Phóng sự: Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và khu mộ của gia đình tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ
20:30 Phim truyện: Yêu con gái của kẻ thù - Tập 4
21:15 Khách mời văn nghệ sĩ: NDND Trung Đức
22:05 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:25 Phim tài liệu: Những đứa con của cuộc chiến - Tập 2
23:00 Thời sự Hưng Yên
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Con đường hạnh phúc
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện : Thử thách cuộc sống, tập 27, 28
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống + Phóng sự
09:00 Khách mời văn nghệ sĩ: NSND Trung Đức
10:00 Dân ca: Cung đàn tri kỷ
10:30 Tạp chí văn hóa + Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng, tập 3
12:45 Thế giới động vật: Madagasca thế giới bị lãng quên, phần 2
13:15 Ca nhạc: Tiếng hát Minh Chuyên
13:30 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, P17
13:45 Phim tài liệu: Sau tiếng chuông chùa
14:15 Di sản văn hóa: Những nét chạm thời gian
14:45 Góc cuộc sống: Người giữ lửa cho đèn kéo quân
15:00 Sân khấu: Điều không thể mất
16:35 Ca nhạc: Tình cha
17:05 Chương Ếch xanh kể chuyện
17:15 Chương trình thiếu nhi: Vạn sự khởi đầu nan, P1
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần, tập 11
18:30 Dân ca: Ký ức kinh kỳ
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:30 Phim truyện: Yên con gái của kẻ thù, tập 5
21:15 Chương trình: Hòa nhạc dân tộc
22:20 Phim tài liệu: Chuyện ở Hồng Nam
22:40 Góc cuộc sống: Người giữ lửa cho đèn kéo quân
23:00 Thời sự Hưng Yên
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Vùng biển chết lỗi tại ai
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện : Thử thách cuộc sống, tập 29, 30
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
09:00 Phim tài liệu: Sống sót
09:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, Phần 17
09:40 Góc cuộc sống: Người giữ lửa cho đèn kéo quân
09:55 Chương trình hòa nhạc dân tộc
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng, tập 4
12:45 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, Phần 1
13:05 Hộp thư truyền hình
13:15 Ca nhạc: Tiếng hát Quang Thọ, Phần 1
13:30 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, P18
13:45 Góc cuộc sống: Người giữ tên phố lò rèn
14:00 Phim tài liệu: Lá thư cuối cùng của người lính xe tăng cảm tử
14:30 Dân ca: Miền nhớ
15:00 Sân khấu: Di sản mùa xuân
16:40 Di sản văn hóa: Đền thờ thái sư Lê Văn Thịnh
17:05 Chương trình thiếu nhi: Vạn sự khởi đầu nan, P2
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần, tập 12
18:30 Tạp chí văn hóa
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:30 Phim truyện: Yên con gái của kẻ thù, tập 6, 7
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Khắp nơi ca hát: Phố Hiến quê tôi
22:50 Tinh hoa
23:00 Thời sự Hưng Yên
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Cuộc sống sau biến đổi
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện : Thử thách cuộc sống, tập 31, 32
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống + Tinh hoa
09:00 Phim tài liệu: Thì thầm từ Hà Giang
09:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, Phần 18
09:40 Góc cuộc sống: Người giữ tên phố lò rèn
10:00 Dân ca: Tìm mình trong câu hát
10:30 Tạp chí văn hóa + Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:20 Thông tin sức khỏe + Phổ biến pháp luật
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng, tập 5
12:45 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, Phần 2
13:10 Ca nhạc: Tiếng hát Quang Thọ, Phần 2
13:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, P19
13:45 Phim tài liệu: Lời ru đồng đội
14:05 Giai điệu trẻ: Mỹ Tâm - Cho một tình yêu
14:35 Tạp chí văn hóa
15:00 Sân khấu: Đi tìm điều không thể mất
16:40 Góc cuộc sống: Người gọi hồn quạt cổ
17:05 Chương trình thiếu nhi: Vạn sự khởi đầu nan, P3
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần, tập 13
18:30 Dân ca: Ký ức kinh kỳ
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:15 Thông tin sức khỏe
20:20 An ninh Hưng Yên
20:30 Phim truyện: Yên con gái của kẻ thù, tập 8, 9
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Lời ru đồng đội
22:45 Góc cuộc sống: Người gọi hồn quạt cổ
23:00 Thời sự Hưng Yên
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Linh mục Hồ Thái Bạch
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện : Thử thách cuộc sống, tập 33, 34
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
09:00 Phim tài liệu: Thiêng liêng hai tiếng “Không biết” năm xưa
09:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, Phần 19
09:45 Góc cuộc sống: Những mảng ghép kỳ diệu
10:00 Dân ca: Thắm tình quan họ
10:30 Tạp chí văn hóa + Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng, tập 6
12:45 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, Phần 3
13:10 Hộp thư truyền hình
13:20 Ca nhạc: Tìm về đêm hội làng
13:35 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, P20
13:50 Di sản văn hóa: Những nét chạm thời gian
14:20 Giai điệu trẻ: Hãy nói với anh
15:00 Sân khấu: Đợi anh về
16:30 Ca nhạc: Hưng Yên bài ca vang xa
17:05 Chương trình thiếu nhi: Vạn sự khởi đầu nan, P4
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần, tập 14
18:30 An ninh Hưng Yên + Hộp thư truyền hình
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:15 Thông tin sức khỏe
20:20 Phóng sự: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với quê hương Hưng Yên
20:30 Phim truyện: Yên con gái của kẻ thù, tập 10
21:15 Chương trình: Hưng Yên khúc hát tự hào
22:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:50 Phổ biến pháp luật + Tạp chí sức khỏe
23:00 Thời sự Hưng Yên
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Dời làng
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện : Thử thách cuộc sống, tập 35, 36
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống + Phổ biến pháp luật
09:00 Phim tài liệu: Cắm cờ Tổ quốc trên Biển đông
09:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, Phần 18
09:45 Chương trình: Hưng Yên khúc hát tự hào
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:20 Thông tin sức khỏe + Phổ biến pháp luật
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng, tập 7
12:50 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, Phần 4
13:10 Ca nhạc: Tình biển
13:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, P21
13:40 Góc cuộc sống: Nừa đời nuôi cá Hồ Gươm
13:55 Phim tài liệu: Thông điệp từ ngàn năm
14:30 Ca nhạc: Ngòn cờ đổi mới
15:00 Sân khấu: Dời đô
16:35 Dân ca: Thắm tình quan họ
17:05 Chương trình thiếu nhi: Khởi đầu mới
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần, tập 15
18:30 Dân ca: Ngân vang làn điệu chèo truyền thống
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:45 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:00 Truyền hình trực tiếp: Lễ hội dân gian Phố Hiến
21:30 Phim tài liệu: Thông điệp từ ngàn năm
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Góc cuộc sống: Nửa đời nuôi cá Hồ Gươm
22:35 Phổ biến pháp luật + Thông tin sức khỏe
23:00 Thời sự Hưng Yên
05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Áp lực sống số
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện : Thử thách cuộc sống, tập 37, 38
08:30 Tạp chí sức khỏe và đời sống
09:00 Phim tài liệu: Tiếng vọng sau cơn bão
09:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, Phần 21
09:35 Tạp chí văn hóa
10:00 Lưu giữ hồn quê
10:50 Góc cuộc sống: Nửa đời nuôi cá Hồ Gươm
11:00 Thời sự Đồng bằng sông Hồng
11:20 Thông tin sức khỏe + Phổ biến pháp luật
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Vòng vây hoa hồng, tập 8
12:50 Thế giới động vật: Những con sư tử cuối cùng, Phần 5
13:05 Ca nhạc: Tình ca mùa lá rụng
13:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Ký sự hỏa xa, P22
13:35 Phim tài liệu: Người lính cắm bản
13:55 Di sản văn hóa: Tiêu Sơn cổ tự
14:35 Dân ca: Hát mừng Bác Nguyễn Văn Linh
15:00 Sân khấu: Đối mặt
16:35 Góc cuộc sống: Ông lang già với mối duyên Truyện Kiều
16:50 Bản tin Chính phủ tuần qua
17:00 Chương trình Ếch xanh kể chuyện
17:10 Chương trình thiếu nhi: Mảnh ghép cuối cùng
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần, tập 16
18:30 Dân ca: Về miền thương nhớ
18:50 Điểm báo + Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:15 Thông tin sức khỏe
20:20 Hộp thư truyền hình
20:30 Phim truyện: Yên con gái của kẻ thù, tập 11, 12
22:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Lưu giữ hồn quê
23:00 Thời sự Hưng Yên