Nguồn điện sinh hoạt xã Hùng Cường yếu, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân

1,275 Lượt xem
22/07/2019