Cụm Đình chùa Nhị Thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh.

1,663 Lượt xem
15/11/2017