Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021

08:50 11/07

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI sáng nay (11/7), Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên, chủ tọa kỳ họp yêu cầu, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến hiệu quả, thiết thực để các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

Toàn cảnh phiên khai mạc

Dự phiên khai mạc có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ông bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các Ban xây dựng Đảng TW, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, đây là kỳ họp quan trọng, ngoài đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp sẽ tập trung bàn và thông qua các nghị quyết: Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; Về mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên; Về đặt tên đường phố ở thị trấn Trần Cao, Phù Cừ; Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên; Về giao số lượng người lao động làm việc hợp đồng theo Nghị định 68 năm 2000 của Chính phủ, kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh...

Các đại biểu dự phiên khai mạc

Để đảm bảo các nội dung, chương trình của kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến hiệu quả, thiết thực để các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Qua đó góp phần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Kỳ họp lần này sẽ tiến hành phiên chất vấn đối với lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Các vấn đề chính bao gồm thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm giải pháp giải quyết một số tồn tại, bất cập trong vấn đề ô nhiễm môi trường, xe quá  khổ quá tải, nạn cát tặc, nước sạch, đào tạo nghề, giá  nông sản và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân; tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp....

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh trình bầy báo cáo của UBND tỉnh

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Đặng Ngọc Quỳnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,68% trong 6 tháng đầu năm,  giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 9,99%, tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 14 nghìn tỉ đồng, thu ngân sách ước đạt trên 5800 tỉ đồng.

Toàn tỉnh đã có 92 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, trong đó có 87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chuyển đổi được trên 500 ha diện tích lúa hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản. Diện tích rau, quả sản xuất theo quy trình Vietgap là 342 ha, thành lập mới 16 hợp tác xã và 33 tổ hợp tác nông nghiệp.

Các hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải … được tăng cường. Hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.....

Đoàn Chủ tịch điều hành kỳ họp

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Triển khai hiệu quả sản xuất vụ mùa, chú trọng thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ nhãn, phòng chống lụt bão, đê điều. Triển khai các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ( PAPI).

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nhà ở đối với hộ nghèo; triển khai hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng cơ bản. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Văn Diễn, Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư. Ông Trịnh Văn Diễn trúng cử với số phiếu cao.


Ông Trịnh Văn Diễn (thứ 2 từ trái sang) vừa được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong ngày làm việc này, lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở Tài chính, Nội vụ có các tờ trình dự thảo nghị quyết về: Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020; Quy định mức thu học phí và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021;

Kỳ họp cũng nghe các tờ trình về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao huyện Phù Cừ; về việc quy định hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 năm 2000 của Chính phủ thôi việc theo nguyện vọng; Về việc thực hiện kế hoạch giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; Về việc thực hiện kế hoạch giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo nghị định 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2018.

Từ trái qua phải các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Duy Hưng, Bùi Thế Cử trình bầy dự thảo các nghị quyết kỳ họp

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác xét xử, chấp hành pháp luật, công tác kiểm sát, kết quả thi hành án dân sự  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến trình bày báo cáo công tác của MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Ngày mai, kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ 2 với phiên thảo luận ở tổ. Buổi chiều  đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng sẽ trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến các phiên làm việc của kỳ họp qua Trang thông tin điện tử Đài PT&TH Hưng Yên ở địa chỉ: http://hungyentv.vn.

Bá Phước - Hoàng Linh

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Đang phát: Tạp chí sức khỏe + Phổ biến pháp luật
Thời sự Hưng Yên thứ 2 ngày 12/11/2018.
Thời sự Hưng Yên Chủ nhật ngày 11/11/2018.
Thời sự Hưng Yên thứ 7 ngày 10/11/2018.
Trái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiếtTrái trang 1 - Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 13/11/2018

05:30 Thể dục buổi sáng
05:40 Phim tài liệu: Khoảng trống vùng cao
06:00 Thời sự Hưng Yên
06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng
06:50 Phổ biến pháp luật
07:00 Phim truyện: Định mệnh hạnh phúc, tập 103, 104
08:30 5 Plus: Mình thích thì mình cấm thôi, phần 2
09:00 Khách mời văn nghệ sĩ
10:00 Dân ca: Hưng Yên nhãn ngọt sen bùi
10:30 Tạp chí sức khỏe + Phổ biến pháp luật
11:00 Thời sự đồng bằng sông Hồng
11:20 Cùng suy ngẫm: Sống hai mặt
11:30 Bản tin trưa
11:50 Điểm báo
12:00 Phim truyện: Lắng nghe trái tim, tập 20
12:45 Thế giới động vật: Họ mèo ở Châu Phi, phần 1
13:10 Ca nhạc: Tình ta biển bạc đồng xanh
13:25 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Khám phá du lịch sông Hồng
13:50 Phim tài liệu: Hồn chiêng
14:15 Góc cuộc sống: Khúc biến tấu từ hoa tươi
14:30 Ca nhạc: Tình cha
15:00 Sân khấu: Bác không phải là vua
16:35 Di sản văn hóa: Đền Gióng
17:00 Chương trình Ếch xanh kể chuyện
17:10 Chương trình thiếu nhi: Phi đội chuồn chuồn
17:20 Chuyện thật như đùa: Quà tặng
17:30 Phim truyện: Bắt lấy thiên thần, tập 21
18:30 Dân ca: Còn mãi lời ru
18:55 Thông tin sức khỏe
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Thời sự Hưng Yên + Dự báo thời tiết
20:20 Thông tin sức khỏe
20:30 Phim truyện: Con gái ông trùm, tập 32, 33
22:05 Thời sự đồng bằng sông Hồng
22:20 Phim tài liệu: Biển gọi
22:45 Tinh hoa Phố Hiến
23:00 Thời sự Hưng Yên
Trái trang 2 - Chi tiết
Trái trang 3 - Chi tiếtTrái trang 3 - Chi tiếtTrái trang 3 - Chi tiết