Sở Xây dựng Hưng Yên kiểm điểm tự phê bình và phê bình

26/10/2012

Ngày 26/10, Sở Xây dựng Hưng Yên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo sở theo nội dung Nghị quyết 4 (Khoá XI).

Ông Phan Quang Ngừng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo về quy trình các bước thực hiện kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên và hướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của tập thể và cá nhân lãnh đạo sở, ông Phan Quang Ngừng đã ghi nhận sự tích cực chuẩn bị tốt cho hội nghị kiểm điểm của Sở Xây Dựng.

Ông Phan Quang Ngừng cũng nhấn mạnh việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, các cá nhân bám sát cần vào 3 nội dung của Nghị quyết trung ương 4 và chức năng của Sở Xây dựng là cơ quan chuyên ngành, tham mưu, giúp UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng để làm rõ những hạn chế, thiếu sót, phát huy những ưu điểm, tiếp tục tham mưu giúp tỉnh xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với xu thế hội nhập.
 
Hải Đăng
 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Thời sự truyền hình hưng yên
Chương trình thời sự Hưng Yên chủ nhật ngày 30/4/2017Chương trình thời sự Hưng Yên thứ 7 ngày 29/4/2017Chương trình thời sự Hưng Yên thứ 6 ngày 28/4/2017