Thời sự truyền hình hưng yên
Chương trình thời sự tối Hai ngày 25/5/2015Chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 24/5/2015Chương trình thời sự tối thứ Bẩy ngày 23/5/2015