Thời sự truyền hình hưng yên
Chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 26/4/2015Chương trình thời sự tối thứ Bẩy ngày 25/4/2015Chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 24/4/2015