Lưu giữ hồn quê: Làng văn hóa Phố Phủ - Vinh Quang (Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu).

Lưu giữ hồn quê: Làng văn hóa Phố Phủ - Vinh Quang (Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu).

4,987 Lượt xem
16/05/2017