Thị xã Mỹ Hào rà soát các trường hợp nguy cơ lây nhiễm Covid 19

Thứ 7, 20.02.2021 | 21:03:42

Là địa bàn có nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid 19, Thị xã Mỹ Hào cũng đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch

Đài truyền thanh Thị xã Mỹ Hào

Tin cùng chuyên mục