UBND tỉnh bàn và cho ý kiến vào một số nội dung.

Thứ 3, 12.01.2021 | 08:37:51

UBND tỉnh Hưng Yên họp: Xem xét cho ý kiến về việc lập chương trình phát triển nhà ở, đô thị giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Thế Vinh - Quang Tú

Tin cùng chuyên mục