Kết luận của Thủ tướng về chế độ phụ cấp thâm niên đối với cựu giáo chức

26/4/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với Hội cựu giáo chức Việt Nam về đề nghị chế độ phụ cấp thâm niên đối với cựu giáo chức.

Ảnh minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe GS.VS Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam báo cáo tóm tắt tình hình phát triển của Hội và đề nghị về chế độ phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu cùng ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng đã kết luận như sau:

Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học và “tôn sư trọng đạo”, nhà giáo luôn được nhân dân yêu mến, kính trọng. Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, bảo vệ đất nước, đội ngũ các nhà giáo Việt Nam đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cao cả là đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đạt được những thành tựu, kết quả rất quan trọng, góp phần to lớn vào thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi việc phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và thường xuyên dành nguồn lực lớn cho việc phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục, trong đó có việc chăm lo điều kiện làm việc và đời sống của các nhà giáo, những người trực tiếp và quyết định sự phát triển của giáo dục và đào tạo.

Về vấn đề phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, Quốc hội khóa XII đã có Nghị quyết về vấn đề này, đồng thời có cơ sở là trong hơn 1 triệu nhà giáo đã nghỉ hưu hiện nay, trên 80% đã được giải quyết chế độ thâm niên, chỉ còn lại khoảng 180.000 nhà giáo nghỉ hưu từ năm 1994 đến nay chưa được hưởng chế độ này. Mặc dù đất nước ta còn nghèo, ngân sách nhà nước hiện còn rất khó khăn, nhưng vấn đề này phải được xem xét một cách thấu đáo, đảm bảo sự công bằng, hợp lý, thể hiện sự ghi nhận công lao đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu và có tác dụng động viên, khích lệ đối với các nhà giáo đang làm việc; đồng thời phù hợp với tương quan chung của các ngành nghề khác.

Vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ. Hiện nay, dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo đang được tiến hành xin ý kiến các Thành viên Chính phủ và sẽ được quyết định theo đa số, đúng theo quy định pháp luật.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT tổng hợp ý kiến của các Thành viên Chính phủ, góp ý của các Bộ, ngành; làm rõ thêm cơ sở pháp lý, tình hình thực tế và khả năng thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Giáo dục và thời đại

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Thời sự truyền hình hưng yên
Chương trình thời sự Hưng Yên chủ nhật ngày 30/4/2017Chương trình thời sự Hưng Yên thứ 7 ngày 29/4/2017Chương trình thời sự Hưng Yên thứ 6 ngày 28/4/2017