Hàng trăm nghìn lượt cựu chiến binh Hưng Yên được thực hiện chế độ chính sách

26/8/2011
Sáng 26/8, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

5 năm qua, Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, thực hiện tốt các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế cho trên 100 nghìn lượt người. Việc khai báo, làm thẻ, cấp thẻ đã đi vào nề nếp hạn chế được những sai sót; thực hiện chế độ mai táng phí cho hội viên CCB qua đời đạt 87,4% với số tiền 6,6 tỷ đồng; cấp chế độ phụ cấp khi cán bộ CCB thôi làm công tác hội cho 23 CCB đã được trợ cấp theo chế độ quy.

Bên cạnh đó, hội đã phối hợp thực hiện Quyết định 142/2008, thực hiện qua 3 bước xét duyệt quyết định trợ cấp 1 lần cho gần 34 nghìn đối tượng với số tiền trên 1,4 tỷ đồng, đảm bảo chế độ cho những người đã tham gia kháng chiến.

Nhiệm vụ trọng tâm của những năm tiếp theo là tiếp tục chăm lo giúp đỡ hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân trong hội về cả vật chất lẫn tinh thần; quản lý tốt các đối tượng CCB đã được hưởng các chế độ chính sách và đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, phong trào thi đua yêu nước, hàng năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác