Thời sự truyền hình hưng yên
Chương trình thời sự tối Hai ngày 03/8/2015 Chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 02/8/2015 Chương trình thời sự tối thứ Bẩy ngày 01/8/2015